Mūsu kontakti

      

SIA “SILTUMSŪKŅU CENTRS”

PVN mak.Nr.:LV 40103187944

Jur. adrese: Robežu iela 46, Rīga LV-1004

VRN. 40103187944

Banka:     AS Swedbank

Kods:      HABALV22

Konts:     LV86HABA0551022070431

Tālruņi  - 67561777 - 67567777 -20377737

E-mail    birojs@siltumsukni.lv

Tehniskais direktors Edgars Baltpurviņš   Mob.+371 26656564

E-mail  edgars@siltumsukni.lv

Uzņēmuma Vadītājs Aleksandrs Kulakovs Mob.+371 26656563

E-mail  aleksandrs@siltumsukni.lv