EFEKTĪVA VENTILĀCIJA

Efektīva ventilācija

Ēku apkures vajadzība rodas no tā, ka ir siltuma zudumi caur norobežojošajām konstrukcijām (sienas, jumts, logi) un zudumi caur ventilāciju. Uzlabojot siltumizolāciju, mazinās zudumi caur norobežojošajām konstrukcijām, un, lai samazinātu siltuma zudumus, mūsdienās mājas tiek būvētas pēc iespējas hermētiskākas, renovējamo ēku vecie logi tiek nomainīti pret jauniem, hermētiskiem. Taču tādā veidā tiek ierobežota arī gaisa apmaiņa telpās, ko nenodrošinot, palielinās mitruma koncentrācija, kas kondensāta veidā nogulsnējas uz logiem un sienām (biežāk istabu stūros), palielinās CO² koncentrācija, kas rada sliktu pašsajūtu, mazina aktivitāti, darbaspējas, uzkrājas sliktas smakas, piesārņojums Tas viss ļoti ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Palielināt gaisa apmaiņu telpās var, piemēram, turot vaļā vai noteiktos intervālos atverot logus, ierīkojot dabīgās izplūdes un pieplūdes (gravitācijas, dabīgās vilkmes) atveres. Pirmajā gadījumā cilvēkam ir grūti kontrolēt procesu, tāpēc bieži vien logs tiek atvērts un atstāts vaļā – dārgais siltums tiek izlaists ārā. Otrajā gadījumā dabīgo vilkmi ietekmē daudzi no cilvēka neatkarīgi faktori – iekšējā un ārējā temperatūra, vējš (bieži vien tas ir pārāk stiprs vai pārāk vājš). Abi varianti nevar nodrošināt labu gaisa kvalitāti un mazus siltumenerģijas zudumus vienlaicīgi. Lai mājas siltuma zudumi būti pēc iespējas mazāki, vienlaicīgi arī nodrošinot optimālu gaisa apmaiņu, jāuzstāda kontrolējama (mehāniska) ventilācijas sistēma. Uzstādot šādu sistēmu, telpu gaiss pastāvīgi apmainās nepieciešamā āra gaisa daudzuma apjomā, bet siltuma zudumi papildus var tikt samazināti ar galveno ventilācijas sistēmas ierīci – rekuperatoru. Kontrolējamā ventilācijas sistēma ir jāizvēlas pareizi, bet rekuperatoram jābūt ne pārāk lielas un arī ne pārāk mazas jaudas, tādam, kas patērē pēc iespējas mazāk elektroenerģijas, ir vienkārši uzstādāms, vienkārši apkalpojams, vienkārši un ērti ekspluatējams

C:\Users\Kristaps\Desktop\TENKO\Bildes\Ventilācija\Siltummainis.pngη < 95%