Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

 
Pieejamas dažādas jaudas un lieluma bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas paredzētas gan savrupmājas, gan vairāku māju vai pat ciematu apkalpošanai. Pēc uzbūves izšķir iekārtas, kur baktērijas dzīvo speciālā nostiprinātā rievotā plastmasas režģī, iekārtas ar brīvi peldošām baktērijām, kas dzīvo dūņu masā, kā arī iekārtas, kurās baktērijas dzīvo
uz peldošiem režģiem.

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises sastāv no nosēdakas un apstrādes tvertnes, kā arī - nepieciešamības gadījumā - tvertnes, kurā notiek attīrītā notekūdens dzidrināšana. Ūdenim plūstot cauri iekārtai, cietākās un „smagākās” frakcijas paliks nosēdakā un mehāniski attīrītie notekūdeņi vai nu hidrauliski, paštecē, vai ar sūkņa palīdzību tiek iesūknēti apstrādes tvertnē. Tālāk notiek bioloģiskās attīrīšanas process jeb aerācija, kuras laikā ar kompresora palīdzību pievadot gaisu, tiek nodrošināta notekūdeņu piesātināšanās ar skābekli, kas rada labvēlīgu vidi mikroorganismiem – īpašām baktēriju kultūrām. Attīrītais notekūdens tiek paštecē vai
ar sūkņa palīdzību novadīts apkārtējā vidē - tekošāūdenskrātuvē vai infiltrēts augsnē.

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta zināmā mērā ir kā dzīvs organisms, jo tā darbojas tik ilgi, kamēr ir dzīvas piesārņojumu neitralizējošās baktērijas, kurām cilvēku radītais piesārņojums kalpo par pārtikas avotu.

Lai nodrošinātu iekārtu darbību un augstu notekūdeņuattīrīšanas pakāpi būtiski tās regulāri
apkopt, kā arī ņemt vērā to, ka attīrīšanas ietaisē dzīvojošās sīkbūtnes ir jūtīgas pret izmaiņām vidē, un nevēlas satikties ar: sārmiem, kurus satur kanalizācijastīrīšanas līdzekļi; dezinfekcijas līdzekļiem; antibiotikām.

Tāpat baktērijas nepriecājas par pārtikasatliekām, ja tās tiek izlietas kanalizācijā.

Rūpnieciski ražotas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas paredzētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte atbilst ES un LR normatīviem, lai attīrīto ūdeni varētu novadīt gruntī, notekgrāvjos, dabīgās ūdenstilpnēs. Attīrīšanas iekārtas atbilst LVS EN 12566-3:2005.