Iekārtu apraksts

Attīrīšanas iekārtu apraksts
 
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta BIO II

Iekārta BIO II – 5 (līdz 5 cilvēki) ar brīvi peldošām baktērijām,jeb aerotanka tehnoloģija, kur ūdens attīrīšanu nodrošina brīvi peldošimikroorganismi, kuriem pievada gaisu. Šo iekārtu konstrukcijā izmantotivienkārši un pārbaudīti mehānismi ar ilgmūžīgu darbību, līdz ar to irsalīdzinoši zemas iekārtu un to ekspluatācijas izmaksas. Iekārtās irneliels lieko dūņu pieaugums, tāpēc nav nepieciešama bieža tīrīšana.Augsta attīrīšanas efektivitāte pie nemainīga notekūdeņu apjoma. Iekārtatiek ievietota tvertnē ROTOPLAST 3000L.

Jauda: max pieļaujamā 1,2m³/diennaktī
Tilpnes tilpums: 3,0m³
Gaisa pūtējs: HP-60, 220V/50Wt

 

Iekārta BIO III – 7 (līdz 7 cilvēki) piestiprinātā mikroflora vai bio plēves princips– tās ir iekārtas, kuru sastāvdaļā ir īpašs materiāls, uz kura virsmasaugošie un dzīvojošie mikroorganismi nodrošina notekūdeņu attīrīšanasprocesus. Apkalpošanas nodrošināšanai tiek iebūvēta skalošanas sistēma,kas nodrošina materiāla skalošanu aizaugšanas gadījumos. Šīs iekārtaspiemērotas nelielām jaudām, nodrošinot augstu attīrīšanas efektivitātiarī pie mainīgām slodzēm.

BIO II, III priekšrocības
Iekārta
– piemērota uzstādīšanai augsta gruntsūdens līmeņa gadījumā, īpašipiemērota uzstādīšanai Latvijas klimatiskos apstākļos, nodrošinotdarbību arī pie zemām temperatūrām.
Tvertne – plastikāta, 3 m3, rūpnieciski izgatavota ar rotācijas formēšanas metodi.
Lūkas – dažādu slodžu un dizaina, kas ļaus izvēlēties atbilstošu modeli Jūsu mājas iekārtojumam.
Pieslēgumi – pēc vajadzības iespējams ierīkot gan gala, gan sānu sienās.

 

Attīrīšanas iekārtas izmanto sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no dzīvojamās mājās, kempingos t.t. Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai izmanto tikai gadījumos, ka notekūdeņi pēc savām īpašībām ir līdzīgi sadzīves notekūdeņiem un tikai pēc konsultācijas ar ražotāju.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta SBR-reaktors


SBR – notekūdeņu attīrīšanas sistēma FLUIDO:

  • pilnībā nokomplektēta iekārta, pārbaudīta atbilstoši spēkā esošajam standartam EN 12566-3,
  • uz nākotni orientēta un uzticama SBR tehnoloģija,
  • elektrības patēriņš uz vienu iedzīvotāju gada laikā - tikai 5 līdz 10 Ls,
  • vienkārša sistēmas uzstādīšana un apkope,
  • ērti pielāgojama iedzīvotāju skaita izmaiņām.

 SBR reaktors ir kompakta attīrīšanas iekārta, kura: piemērota iebūvei esošās dzelzsbetona grodu konstrukcijās, programmējama noslodzei no 3 līdz 24 iedzīvotājiem, vienlaicīgi iespējams
uzstādīt vairākus SBR reaktorus vienā attīrīšanas ietaisē nodrošinot līdz 100 cilvēku sadzīves notekūdeņu attīrīšanu. FLUIDO īpaši piemērots viesu namiem un citām sabiedriskām ēkām,
ietaise ļauj pilnvērtīgi attīrīt notekūdeņus arī nevienmērīgas noslodzesapstākļos.