Attīrīšanas iekārtu darbības apraksts

Attīrīšanas iekārtu darbības apraksts
 
  1. Ieplūstošais cauruļvads savienojas ar pāreju d110.
  2. Rezervuārs izgatavots no polietilēna.
  3. Nostādinātājs. Rezervuāra sastāvdaļa, kura tiek izmantota anaerobai stabilizācijai un dūņu uzkrāšanai.
  4. Aerācijas zona. Rezervuāra sastāvdaļa, kuru izmanto kā aerotenku. Aerācijai izmanto AME 260 elementus (Čehija). Aerācijas zonas sastāvā ietilpst degazācijas zona.
  5. Sekundārais nostādinātājs. Rezervuāra sastāvdaļa, kurā atrodās tipveida iekārtas, kuras kalpo dūņu recirkulācijai un  aktīvo dūņu atgriežšanai primārā nostādinātāja zonā.
  6. Novadīšanas caurule. Tiek izmantota caurule ar Ø 110  mm.

Notekūdeņi caur ieplūdes cauruli ieplūst  nostādinātājā. Kurš kalpo debita izlīdzināšanai un dūņu anaerobai stabilizācijai. Tālāk notekūdeņi ieplūst aerācijas zonā, kur iemontēti aeratori AME 260. Izplūdē no aerotenkiem atrodas degazācijas kamera, no kuras aktīvā masa ieplūst sekundārajā nostādinātājā. No sekundārajā nostādinātāja attīrītie notekūdeņi izplūst no attīrīšanas iekārtām. Cirkulējošās dūņas atgriežas aerotenkā. Aktīvās dūņas atgriežas nostādinātājā. Gaisa padevei izmanto kompresoru (Japāna) v220/50vT.