Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte

Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte
 

 

Koncentrācija izplūde

BSP

£25 mg/l

ĶSP

£125 mg/l

SV max

£35 mg/l

Caurteces jauda - līdz 1,6 (m3/diennaktī)
Maksimālā caurteces jauda – līdz 0,4 (m3/stundā)