Garantijas noteikumi

Garantijas noteikumi
 
Garantijas laiks pēc iekārtas uzstādīšanas sastāda:
• plastikāta tilpne ar šahtu un plastikāta lūku 10 gadi
• iekārtas mehāniskām daļām, darbiem 24 mēneši;
• elektroiekārtām - kompresoram 12 mēneši.

Iekārtas nodrošina nepieciešamo ūdens attīrīšanas pakāpi, ievērojot apkalpošanas nosacījumus, izņemot avārijas situācijas un citus force majeure  apstākļus.

Garantijas noteikumi neattiecas uz ūdens attīrīšanas pakāpi, ja tiek izmantoti LR nesertificētie un neatļautie mazgāšanas līdzekļi.