Saules kolektori

Saules kolektori
 

Saules enerģijas izmantošana

Pasaulē arvien plašāk attīstās totehnoloģiju attīstība, kas telpu apsildei un karstā ūdens sagatavošanaipiedāvā izmantot saules enerģiju, kuras krājumi ir bezgalīgi. Saulesradiācijas ilgums un intensitāte ir atkarīga no gadalaika,klimatiskajiem apstākļiem un ģeogrāfiskā novietojuma. Vidējā saulesstarojuma intensitāte Latvijā ir 1100 kWh/m² gadā, kas ir pat vairāknekā Vācijas centrālajā daļā, kur plaši tiek izmantotas dažādas tādēvētās solārās sistēmas, kas izmanto saules enerģiju. Šie datiliecina, ka arī Latvijā varētu sekmīgi izmantot šādas sistēmas. Saulesenerģiju izmanto vairākos veidos. Viens no tiem ir pasīva saulesenerģijas izmantošana, kad tiek īpaši plānots ēku novietojums unbūvkonstrukcijās izmantoti saules radiāciju labi absorbējoši materiāli.Plašāk pazīstama ir saules starojuma izmantošana saules kolektoros.

Saules kolektori

Saules kolektori ir tehniskas iekārtas,kas absorbēto saules starojumu pārvērš siltumā, ko pēc tam izmantokarstā ūdens sagatavošanai, telpu apkurei, peldbaseinu apsildei vaicitur. Veiktie pētījumi apliecina, ka šādu kolektoru izmantošanaiLatvijā ir perspektīvas, jo saules radiācijas enerģiju Latvijā varizmantot līdz pat 1 900 stundām gadā. Visaktīvākais izmantošanasperiods mūsu platuma grādos ir no maija līdz septembrim, iegūstot700–740 kWh/m², no oktobra līdz aprīlim – 200–240 kWh/m², no novembralīdz februārim – 40–50 kWh/m². Šie saules enerģijas savācēji paredzētiūdens sildīšanai, ko tālāk var izmantot gan telpu apkurē, ganvispārējam patēriņam.

Šim nolūkam izmanto tā dēvētos plakanos kolektorus.Plakanā saules kolektora uzbūve ir šāda: kolektora virsma veidota norūdīta stikla, zem tā atrodas tumšs, matēts siltuma savācējs, kas iraizpildīts ar siltumnesēju – nesalstošu un neindīgu šķidrumu. Lainovērstu iespējamu siltuma noplūdi, zem kolektora ierīkosiltumizolāciju. Saules starojuma enerģija iziet cauri kolektora stiklaaizsargvirsmai, tiek uztverta un pārveidota siltuma enerģijā. Iegūtāsiltuma enerģija tiek izmantota caur kolektoru plūstošā siltuma nesējauzsildīšanai. Kolektori konstruēti tā, lai enerģija tiktu uztverta unizmantota pēc iespējas lietderīgi. Šādu energosistēmu lietderībaskoeficients ir 75%. Kolektora jaudu var palielināt, paplašinot tākopējo platību. Vidēja lieluma privātmājai nepieciešams kolektors ap4–5 m² platībā. Jāatzīmē, ka kolektoru silda ne tikai tiešie saulesstari, bet arī pasīvais starojums, kas nozīmē, ka arī mākoņainās dienāsiespējams sasildīt ūdeni ar kolektora palīdzību. Saules kolektorasistēmā ietilpst šādi elementi: saules kolektori, akumulācijas tvertne,izplešanās tvertne, vadības bloks un cirkulācijas sūkņi. Sistēmainepieciešamas arī apjomīgas, labi izolētas ūdens tvertnes, kurāsglabāsies ar kolektora palīdzību sasildītais ūdens. Tvertnēm, savukārt,jābūt savienotām ar labu automātikas sistēmu, lai tās varētu izmantotēkas apkures sistēmā. Saules kolektorus var uzstādīt uz ēku jumtiem unfasādēm, vertikāli vai horizontāli. Bieži vien tie tiek ierīkoti 45grādu leņķī attiecībā pret horizontālo virsmu. Galvenais nosacījums,lai vieta, kur tiks uzstādīts kolektors, būtu labi apspīdēta un saulesstari kristu perpendikulāri kolektora virsmai. Tāpat jāraugās, lai uztā nekristu koku, citu ēku vai tml. radīta ēna, lai tā nebūtuputekļaina vide, tiem nevarētu piekļūt dzīvnieki, transports vainepiederošas personas. Bez plakanajiem kolektoriem tirgū pieejami arī vakuuma cauruļu saules kolektori,kuru priekšrocības var izjust pie zemākas gaisa temperatūras. Vakuumakolektorā siltuma savācējs ir atdalīts no apkārtējās vides ar vakuumatelpu, kas ļauj gandrīz pilnībā novērst siltuma zudumus apkārtējā vidēuz siltumvadītāja un konvekcijas rēķina. Tā kā kopējais zudumukoeficients vakuuma kolektorā ir mazs, siltumnesējs tajā sakarst līdz120–160ºC. Pareizi uzstādīta solārā sistēma nodrošina līdz pat 60% nokopējās gada enerģijas patēriņa karstā ūdens sagatavošanai. Periodā nomaija līdz septembrim sistēma gandrīz pilnībā nodrošina ūdensuzsildīšanu. Pārējā laikā sistēmu atbalstīs tradicionālā apkuresiekārta. Kolektoru sistēma nodrošina līdz 30% no kopējā gada enerģijaspatēriņa, ja tos izmanto gan ūdens sildīšanai gan telpu apkurei, joīpaši ieguvēji būs tie, kas izmanto zemas temperatūras apkuressistēmas, piemēram, siltās grīdas. Arī saules kolektoru ekspluatācijasmūžs ir pietiekami ilgs – 25–30 gadi.

 "Buderus" saules kolektori

Ideāli piemēroti ūdens sasildīšanai ar saules enerģiju. Iebūvējami horizontāli vai vertikāli.
 

 

Logasol SKN 3.0.Plakanais kolektors ar vara absorbētāju un selektīvu pārklājumu.

Priekšrocības
  • Ekonomiska un efektīva siltuma enerģijas ieguve
  • Plašas montāžas iespējas
  • Ļoti viegls
Logasol SKS 4.0. Plakanais lieljaudas kolektors ar vara absorbētāju un selektīvu pārklājumu. 

Priekšrocības:
  • Ekonomiska un efektīva siltuma enerģijas ieguve
  • Ilgs kalpošanas mūžs
  • Ātra un praktiska pieslēgumu tehnika no nerūsējoša tērauda ar kompensatora funkciju
  • Augsta noturība pret koroziju un UV stariem

"Junkers" saules kolektori

FKT-1Svertikālai uzstādīšanai.
FKT-1Whorizontālai uzstādīšanai.

Priekšrocības

  • Īpaši izveidota un apstrādāta absorbētāja plāksne – efektīva saules siltumenerģijas uztveršana.
  • Izturīgi, viegli un ilgmūžīgi – kolektoru ražošanā izmantoti materiāli, ko plaši pielieto aviācijā.
  • Augstas kvalitātes nerūsējoša tērauda savienojumi un plašais stiprinājumu sortiments – ātra, ērta un kvalitatīva uzstādīšana.


 
NEWS_FOTO_ZOOM
Principiālā shēma
 
NEWS_FOTO_ZOOM
Saules kolektors
 
 
 
 
 
Lejupielādēt
Logasol SKN 3, Logasol SKS 4
Logasol sistema
Buderus Logasol tehniskais apraksts