Kā siltumsūknī veidojas siltums?

 1. Ārējā kolektorā cirkulējošais aukstumnesošais šķidrums sasilst ārējās vides (virsmas siltuma) ietekmē.

2. Iztvaikotājā aukstumnesošā šķidruma siltums saskaras ar auksto vielu, kuras ķīmiskā temperatūra ir 47 C. Aukstumnesošā šķidruma siltuma ietekmē aukstā viela iztvaiko. Iztvaikošanai ir nepieciešams liels siltuma daudzums. To iegust, aukstumnesošai vielai atdziestot par dažiem grādiem. Atdzisušais aukstumnesošas vielas šķidrums par jaunu novirzās uz ārējo kolektoru un atkal sasilst aārējās vides siltuma iedarbībā.

3. Radušais aukstas vielas tvaiks tiek iesūkts kompresorā un saspiests līdz 30atm. Lielā spiediena dēļ aukstās vielas šķidrums uzkarst.

4. Kondensatorā radušais siltums tiek novirzīts uz apkures ūdeni.

5. Ar apkures ūdeni saražotais siltums caur ēkas apkures sistēmu tiek novirzīts istabās.

6. No kondensatora izejošās aukstās vielas temperatūra vēl ir 40 C. Ar šo siltumu apkures sistēmas atpakaļplūsma tiek uzsildīta apakšdzesētāja pirms apkures ūdens nokļūst kondensatorā. Apakšdzesētājs sniedz iespēju par 10% samazināt elektrības patēriņu un reizē palielināt radītā siltuma daudzumu par 10-20%.

7. Blīves ventilī notiek spiediena strauja samazināšanās, aukstā viela kļūst šķidra un tiek uzsākts jauns siltuma pārsūknēšanas cikls.

 
NEWS_FOTO_ZOOM