Apkure

 

Viens no apkuressistēmas pamatelementiem ir sildķermenis, kas ar siltumnesēja starpniecībupievada siltumu apkurināmajām telpām. Ar sildķermeņu tipu un izvietojumu irsaistīti telpu plānojuma risinājumi un interjers. Sildķermeņi siltumu atdodstarojuma un konvekcijas veida. Ja siltumu telpai pievada konvekcijas veidā,sasilušais gaiss ceļas uz augšu un sasilda telpas augšējo daļu. Ja pārsvarā irstarojuma siltumatdeve, labāk sasilst telpas apakšējā zona un gaiss telpāsasilst vienmērīgāk.

Sildķermeņa veidi:gludas tērauda sildcaurules, ribotas sildcaurules, apvītas caurules, čugunasekciju radiatori, tērauda radiatori, konvektori un betona sildpaneļi.Dzīvojamo un administratīvo ēku telpās ieteicami radiatori, konvektori unsildpaneļi. Vannas istabās uzstāda gludās sildcaurules un dvieļu žāvētājus.

Telpas siltumazudumus, kurus izmanto apkures sistēmas jaudas aprēķināšanai, atrod, summējotvisu norobežojošo konstrukciju siltuma zudumus.

Q=(A/R0)(tT-tA)(1+Σŋ),W

A – norobežojošāskonstrukcijas virsmas laukums, m2;
R0 – norobežojošās konstrukcijas siltumpārejas pretestība, m2K/W;
tT – telpas gaisa aprēķina temperatūra, °C;
tA – āra gaisa vai aukstākās telpas aprēķina temperatūra, °C;
Σŋ – papildu siltuma zudumu koeficientu summa.

Aprēķinātie zudumijāpalielina par: 5% - stūra telpām; 10% - sienām, kas atrodas uz Z, A, AZ, ZR;5% - sienām, kas atrodas uz R, DA; 5% - sienām, ja vēja vidējais ātrums janvārīnepārsniedz 5m/s, 10% - 5…10m/s un virs 10m/s +15%.

Katrai telpai siltumazudumus rēķina atsevišķi. Aprēķina piemērs stūra istabai daudzdzīvokļu mājā,dzīvoklis neatrodas pirmajā vai piektajā stāvā.

 


 

Att.1.Istabasplāns

 

Šai istabai ir divasnorobežojošās konstrukcijas: ārsienas un logs. Ārsienu virsmas laukums A=23.8 m2(ārsienām, kurās ir logi un durvis, laukumu parasti pieraksta, neatņemot loguun drvju laukumus) un loga virsmas laukums A=4.5 m2

Tā kā jāņem vērāsiltuma plūsmu no istabā uzstādītām elektroiekārtām un apgaismes ķermeņiem, laitelpas temperatūra būtu 20°C, tad aprēķina temperatūra (tT) būs18°C. Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra (tA) Rīgā ir-20.7°C. Norobežojošās konstrukcijas siltumpārejas pretestība (R0),ja tT≥18°C ir 3.0 m2K/W ārsienai un logam 0.5 m2K/W(no Arhitektūras un celtniecības ministrijas 1991.g. 12. septembra pavēlesNr.68). Papildus jāpieskaita 5% tā kā stūra istaba un 10%, ja ārsienas atrodasuz AZ un ZR, kopā 15%.

 

Q(ārsienām)=(23.8/3)(18-(-20.7)(1+0.15)=353W
Q(logam)=(4.5/0.5)*38.7*1.15=401W
Q=353+401=754W

 

Ja paredzēts izmantottērauda paneļu radiatorus, tad tos izvēlas pēc ražotāju dotajām parametrutabulām, atbilstoši aprēķinātajai telpai nepieciešamajai jaudai Q. Izvēle arīir atkarīga no ūdens temperatūras apkures sistēmā. Tā PURMOCompact radiatoriem tiek piedāvāti 3 variantitturp/tatp/ttelpā.

 

PURMO radiatoriem ir4 tipi:

 


 

Att.2.Radiatorutipi

 

Istabai, kas parādītapiemērā ir nepieciešams 754W un pieņemsim kā temperatūras apkures sistēmā untelpā ir 75/65/20°C, tad šiem parametriem no PURMO kataloga var izvēlētiesdažādus variantus, kas tuvāk sirdij un interjeram. Tā piemēram var paņemt C11radiatoru ar augstumu 300mm, jauda, kas vairāk atbilst aprēķinātai (jāņemlielāko) ir 764W, radiatora izmēri sanāk 300×60x1400mm. Ja nepatīk īss un garsradiators, tad var paņemt no C11 tipa radiatoru ar augstumu 500mm ar jaudu 781Wun tad izmēri būs – 500×60x900mm. Var paņemt nedaudz biezāku radiatoru C21 tipaar to pašu augstumu 500mm, jauda būs 809W un izmēri 500×70x700mm. Šis variantsnav labs, jo radiatora jauda stipri atšķiras no aprēķinātas. Visvairākradiatora jauda atbilst aprēķina jaudai, ja radiators būs C21 tipa ar garumu300mm, garumu 1000mm un jaudu 761W. Ja jauda ir liela un nevar atrast piemērotāko,tad var uzstādīt divus vai trīs radiatorus, lai kopēja jauda būtu vienāda vainedaudz lielāka aprēķinātai.

 

 

Att.3.Radiators PURMO Compact

 

Ir vairums radiatoruar dažādu dizainu un pieslēguma veidiem, zinot nepieciešamo jaudu pēc ražotājakatalogiem var izvēlēties sev piemērotāko variantu.