Kā taupīt siltumenerģiju?

Posted by admin 18.06.2016 0 Comment(s) KLIENTA ABC,

1. Labāk siltināt māju, nekā maksāt par siltuma sūkņa papildus jaudu. Jāsiltina ārsienas, jumts, grīda. Var izvēlēties selektīvos stiklus labi izolētos rāmjos.

2. Garāžu parasti nav nepieciešams apsildīt (tas ir, to nevajag iekļaut apkurināmās platības aprēķinā), to vajadzīgs tikai labi nosiltināt. Pat būtiska aukstuma gadījumā mašīnas siltums neļaus garāžai pa nakti atdzist. Kā variantu var paredzēt apsildīt garāžu ar pusjaudu, t.i., uzstādīt tajā nelielu radiatoru.

3. Siltumsūkņa vadība ļauj precīzi iestādīt vēlamo iekštelpu temperatūru. Iestādījuma samazinājums kaut uz 1 oC ļauj samazināt siltumenerģijas izstrādi, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu. 

4. Veiciet apkures radiatoru atgaisošanu, ja tie silda nevienmērīgi vai dzirdama gaisa izraisīti trokšņi. Lai to veiktu, atveriet ar atslēgu atgaisošanas skrūvi.

5. Radiatoru un termostata vārsti nedrīkst būtu nosegti ar aizkariem, mēbelēm, neizmantojiet tos veļas žāvēšanai.

Leave a Comment