Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas-atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Posted by admin 18.06.2016 0 Comment(s) KLIENTA ABC,

Ko nozīmē ķīmiskā skābekļa patēriņš (ĶSP)?
Tas ir skābekļa daudzums, kas nepieciešams notekūdeņu sastāvā esošo ūdeņraža, slāpekļa un sēra organisko savienojumu oksidēšanai.

Ko nozīmē bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Tas ir skābekļa daudzums, ko patērē aerobie mikroorganismi savas dzīves darbības procesā organisko vielu oksidēšanai, kas atrodas notekūdeņu sastāvā. Šis rādītājs raksturo organisko vielu saturu, ko iespējams likvidēt bioloģiskās attīrīšanas metodē ar aktīvo dūņu palīdzību.

 

Kā rīkoties, ja pārtrūkst elektrības padeve?
Ja pārtrūkts elektrības padeve nepieciešams samazināt ūdens patēriņu, jo savācējtilpne var pārpildīties un neattīrītie notekūdeņi var nokļūt apkārtējā vidē.
Elektroenerģijas padeves izslēgšana uz laiku līdz 4 stundām praktiski neietekmē stacijas darbību, ja elektrība trūkst ilgāku laiku sākas anaerobie procesi ar nepatīkamu smaku un rodas bīstamība, ka sistēma pārpildīsies.

 

Kā lietotājs var uzzināt, vai ietaisē ir pietiekoši daudz dūņas sistēmas normālai darbībai?
Ietaises palaišanas ekspluatācijā laika iztecēšanu un tās pareizu darbību pārbauda, ņemot aktivācijas maisījuma provi no aerotenka aerācijas režīmā. Provi ņem stikla traukā ar tilpumu apmēram 1 litrs. Aktivācijas maisījumam ļauj nostādināties apmēram 20-30 minūšu laikā. Šajā laikā trauka dibenā nogulas aktīvās dūņas, bet virs tām atklājas attīrītā ūdens slānis. Attīrīto ūdeni un dūņas atdalošai līnijai jābūt skaidri redzamai. Dūņām jāveido apmēram 20% no trauka tilpuma, bet ap 80% veidos tīrs ūdens. Tādējādi ietaise palaista darbībā un tagad ir pietiekoši stabila pret mājsaimniecībā lietojamiem ķīmiskajiem reaktīviem, tostarp pret veļas mazgājamo pulveri. Ja dūņas ir mazāk, notekūdeņu attīrīšanas ietaises darbībā palaišanas process nav beidzies var arī stacija nav pietiekoši noslogota ar sadzīves un saimniecības notekūdeņiem.

 

Cik ilgā laikā ietaisē sakrājas aktīvo dūņu nepieciešamais apjoms?
Notekūdeņu attīrīšanas ietaise sāks darboties štata režīmā apmēram pēc 3-4 nedēļām pie nominālā lietotāju skaita. Pirmās jaunās dūņas vairums gadījumos ir brūnā krāsā un parādās apmēram pēc 10 ietaises darbības dienām. Pēc tam vizuāli iespējams noteikt ūdens kvalitātes uzlabošanos izplūdes vietā. Nākamā perioda laikā dūņas aerotenkā sabiezē un vairums gadījumā kļūst tumšākas, iegūstot tumši brūnu krāsu. Pie tam attīrīšanas efektivitāte vēl vairāk pieaug un ūdens kvalitāte turpina uzlaboties. Labi strādājošā ietaisē izplūdes vietā ūdenim jābūt pilnīgi tīram bez nejaukas smakas.

 

Kāds ir Jūsu ietaises kalpošanas laiks?
Notekūdeņu attīrīšanas ietaise izgatavota no izturīga plastikāta ar ilgu kalpošanas laiku (vismaz 50 gadi). Aerācijas elementa kalpošanas laiks ir 10 gadi, kompresora kalpošanas laiks no 5 līdz 10 gadiem (profilakses ietvaros ieteicams reizi 2 gados nomainīt gaisa pūtēja membrānu). Elektromagnētiskā vārsta kalpošanas laiks ir apmēram 1 miljons ieslēgšanas reizes, proti, pietiekoši ilgs.

 

Jūsu sistēmās elektroierīces uzstādītas ietaises iekšpusē, bet, ja mēs ieraksim ietaisi, kā viss tas darbosies pazemē un kā lai nomaina kādas detaļas, ja tās iziet no ierindas?
Ierakt ietaisi zemē nebūt nenozīmē apglabāt to: ietaises augšdaļa atrodas virs zemes, atverot vāku (1 m x 1 m), tiek nodrošināta pilnīgi brīva piekļuve visiem sistēmas tehnoloģiskajiem elementiem. Jebkura elementa nomaiņa notiek, neizpumpējot no ietaises šķidrumu.

 

Jūsu sistēmām nav nepieciešami pazemes filtrācijas lauki, kaut arī daudzas firmas slavē šo attīrīšanas metodi. Kāpēc tā?
Tiešām, mums nav nepieciešamība papildus attīrīt notekūdeņus pazemes filtrācijas laukos, jo attīrītā ūdens izejas parametri ļauj apieties bez tiem, turklāt mālainā gruntī pazemes filtrācijas lauki izraisa pārpurvošanos, bet smilšainā gruntī neattīrītais ūdens iesūcas gruntsūdeņos. Vēl sliktākas lietas notiek ziemā, kad grunts augšējā slāņa temperatūra krīt zem +4˚C. Tādā temperatūrā biomasa atsakās strādāt. Nerunājot jau par smaku, pēc kuras katrs noteiks filtrācijas lauku atrašanās vietu.

 

Kas tas ir – aktīvās dūņas?
Aktīvās dūņas ir nogulas, kas veidojas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesā, tās akumulē sevī mikroorganismu lielu daudzumu un intensīvi oksidē organiskās vielas.

 

Kas ir aerotenks un kā notiek aerācijas process?
Aerotenks ir kamera, kurā notekūdeņi galīgi izjūk, pateicoties sīkburbuļu aerācijai. Gaisa pūslīši uztur baktēriju dzīvi, bet tās savukārt sadala organiskās vielas.

Ko aizliegts novadīt  ietaisē?
Aizliegts:
mest kanalizācijā sapuvušu dārzeņu atliekas;
mest kanalizācijā būvgružus (smiltis, kaļķus u.c.), jo tas noved pie ietaises aizsērēšanās un, respektīvi, darbspējas zaudēšanas;
mest kanalizācijā polimērplēves un citus bioloģiski nesadalošos savienojumus (šajā kategorijā ietilpst prezervatīvi, higiēnas līdzekļi, cigarešu filtri, cigarešu paciņu iesaiņojuma plēves un tml.), jo tas noved pie ietaises aizsērēšanās un, respektīvi, darbspējas zaudēšanas;
novadīt kanalizācijā ūdeņus no dzeramā ūdens reģenerācijas sistēmām, kurās pielieto kālija permanganātu vai citus ārējos oksidētājus. Tādus ūdeņus jānovada caur atsevišķu spiediena kanalizāciju;
novadīt baseinu filtru skalošanas ūdeņus;
novadīt kanalizācijā liela apjoma notekūdeņus pēc veļas balināšanas ar hloru saturošiem preparātiem;
mest kanalizācijā meža sēņu apstrādes atkritumus;
pielietot sēdpodos antiseptiskos uzliktņus ar dozatoriem;
mest kanalizācijā zāles un ārstnieciskos preparātus;
novadīt kanalizācijā mašīneļļas, antifrīzus, skābes, sārmus, spirtu u.c.;
mest kanalizācijā lielā daudzumā mājdzīvnieku spalvu.

 

Ziemas laikā kotedžā neviens nedzīvo. Kā ietaise uzvedīsies ziemas periodā, vai iespējama ietaises caursalšana?
Ja ietaises ekspluatācija ziemā nav paredzēta, ieteicams sistēmu „konservēt”. Konservējot ietaisi ziemas periodam, nepieciešams izpumpēt no aerotenka un stabilizatora noteikto ūdens daudzumu, ietaises vāku siltināt ar siltinātāju, pārklājot visu ar plēvi.
Konservācijas laikā  ietaisē nedrīkst ieplūst sadzīves notekūdeņi!!!
Palaižot ietaisi ekspluatācijā, to nepieciešams ieslēgt, uzpildīt ar ūdeni caur kanalizāciju tiktāl, kamēr aerotenks un stabilizators piepildās līdz augšējam līmenim.

 

Kāds šodien ir visefektīvākais notekūdeņu attīrīšanas veids?
Šodien pastāv trīs notekūdeņu attīrīšanas veidi:
mehāniskais;
ķīmiskais;
bioloģiskais.
Mehāniskā attīrīšana paredz piesārņojumu nostādināšanu un filtrēšanu, kas, pirmkārt, nerisina problēmu, kas saistīta ar notekūdeņu attīrīšanu no izšķīdušiem elementiem, bet, otrkārt, nerisina problēmu ar pašu sārņu utilizāciju, jo tie paliek praktiski sākotnējā stāvoklī.
Ķīmiskā attīrīšana kaut arī risina problēmu sakarā ar attīrīšanu no izšķīdušiem savienojumiem, taču atkal paliek problēma ar atkritumu utilizāciju. Pie tam nākas ņemt vērā ķīmisko reaktīvu augsto vērtību un nepieciešamību tos precīzi dozēt.
Tādā veidā, var secināt: visoptimālākais notekūdeņu attīrīšanas veids ir bioloģiskā attīrīšana. Bioloģiskā attīrīšana risina praktiski visas problēmas, ko nespēj nodrošināt divi pirmie no minētajiem veidiem.
 

 

Kādi ir zināmi attīrītā ūdens novadīšanas varianti?
Attīrītā ūdens novadīšanas variantus izvēlās atkarībā no grunts veida attīrīšanas ietaises montāžas vietā.
1.Montāža gruntī ar labu caurlaidību (smiltis, mālsmilts):
a)attīrītais ūdens paštecē tiek novadīts drenāžas akā;
b)attīrītais ūdens tiek novadīts paštecē perforētā caurulē.
2.Montāža gruntī ar zemu filtrācijas koeficientu (smilšmāls, māls):
a)attīrītais ūdens tiek novadīts apvidus reljefā;
b)attīrītais ūdens tiek novadīts apvidus reljefā caur starpposma aku;
c)attīrītais ūdens tiek novadīts savācējtilpnē;
d)attīrītais ūdens tiek novadīts filtrācijas drenāžas tranšejā.

 

Vai ietaise netiks izstumta virsmā, ja to montē gruntī ar augstu gruntsūdeņu līmeni?
Ietaise netiks izstumta virsmā, jo tā vienmēr ir aizpildīta ar ūdeni. Pat izpumpējot vecās aktīvās dūņas, ietaise pilnīgi neiztukšojas.

 

Ko nozīmē attīrītā ūdens piespiedu izvadīšana?
Stacija ir izgatavota ar papildu neliela tilpuma (50 – 70 l) kameru. Tieši šajā kamerā tiek novadīts attīrītais siltais ūdens, bet kameras iekšpusē uzstādīts drenāžas sūknis. Ziemas apstākļos ieplūstošais siltais ūdens neizraisa izplūdes atveres un zonas tai apkārt apledošanos. Šo modeli uzstāda tādā gadījumā, kad nepieciešams attīrīto ūdeni izpumpēt augstākā līmenī (apvidus reljefā, lietus ūdeņu novadīšanas tranšejā, savācējtilpnē, laistīšanai u.c.).

 

Cik bieži ietaises ekspluatācijas gaitā nepieciešams griezties pēc asenizācijas mašīnas pakalpojumiem?
Viena no sistēmas attīrīšanas staciju atšķirīgām īpatnībām ir tā, ka asenizācijas mašīnas pakalpojumi nav vajadzīgi vispār. Tagad vairs nav nepieciešams ierīkot attīrīšanas ietaises piebraucamo ceļu tuvumā.
Vienu reizi trijos mēnešos lietotājam jāizvāc aktīvo dūnu liekais daudzums, izmantojot štata sūkni-erliftu (ietilpst iekārtas piegādes komplektā). Izmantojot ārējo drenāžas sūkni, tas darāms reizi 6 mēnešos. Izvāktās dūņas var izmantot lielisku augsnes mēslu veidā.

 

Kādus parametrus nepieciešams zināt, lai izvēlēties attiecīgu dziļās bioloģiskās attīrīšanas ietaisi?
1)Novadāmo notekūdeņu veids (saimniecības, sadzīves, rūpnieciskie).
2)Novadāmo notekūdeņu diennakts apjoms.
3)Zemes gabalā esošās grunts veids.
Vai grunts satur ūdeni (ja SATUR, tad kādā dziļumā); vai ūdens aiziet gruntī; kāda augsne pārsvarā ir grunts griezumā dziļumā līdz 2 m?
4)Kādā veidā tiks novadīts tīrais ūdens? Vai tuvumā ir ūdens novadīšanas grāvis vai kādi citi apstākļi ūdens novadīšanai?
5)Vai objekts nav izvietots dzeramā ūdens ņemšanas aizsargjoslā? Vai attīrīšanas ietaise neatrodas aizsargājamās dabas zonā? Vai ir nepieciešama notekūdeņu papildus attīrīšana ar keramzīta drenāžas filtra, ultravioleto staru dezinfekcijas ierīces izmantošanu?
6)Kanalizācijas sistēmas izvada dziļums attiecībā pret zemes līmeni.
7)Grunts virsmas augstuma dabiskais kritums starp mājas vietu un attīrīšanas ietaises uzstādīšanas vietu.
8)Kādā attālumā no kanalizācijas izvada no ēkas izvietosies attīrīšanas ietaise?
9)Kādā dziļumā kanalizācija tiks pieslēgta ietaisei, ņemot vērā slīpumu 1,5 – 2 cm/m?
10)Kāds ir paredzēts attīrīto notekūdeņu izplūdes veids (spiediena vai bezspiediena)?
11)Attīrīšanas ietaisē padodamās elektroenerģijas kvalitāte.
12)Vēdināmā kanalizācijas stāvvada eksistēšana (bez kanalizācijas caurules sašaurinājuma izvada vietā).

 

Vai iespējams izslēgt kompresoru nakts laikā, lai tas ilgāk kalpo?
Nē, tas nav pieļaujams, jo ļauni ietekmē uz baktērijām nepieciešamo vidi, turklāt, periodiski ieslēdzot/izslēdzot kompresoru, palielinās slodze uz membrānām, kas noved pie to ātrākas bojāšanās.

 

Kā ietaises darbību ietekmē ilglaicīgs fekāliju notekūdeņu trūkums un cik ilgi tādā gadījumā tā spēj strādāt?
Lai pilnas bioloģiskās attīrīšanas ietaise strādā normāli, tai nepieciešama pastāvīga notekūdeņu ieplūde, kad tie trūkts, dabiski, ietaise pārtrauc strādāt. Tādā gadījumā nekaitēs ielaist ietaisē baktērijas aktīvo dūņu piebarošanai. Pietiekoši, lai notekūdeņi ienāk ietaisē divreiz mēnesī. Ja tomēr lietotāji to neizmanto ilgāk par trim mēnešiem, vēlams ietaisi konservēt.

Leave a Comment