Kā aprēķināt siltumsūkņa jaudu?

Posted by admin 18.06.2016 0 Comment(s) KLIENTA ABC,

Siltumsūkņa jaudas aprēķins sākās no ēkas siltumpatēriņu koeficenta QN aprēķina, saskaņā ar DIN4701.
Orientējošo aprēķinu var veikt sekojoši: sareizinot mājas apkurināmo platību ar ēkas siltumpatēriņu. Ēkas aptuvenais siltumpatēriņš ir aptuveni sekojošs:

 

Vecas ēkas bez siltumizolācijas120 W/m2
Ēkas ar standarta siltumizolāciju 80 W/m2
Jaunbūve ar labu siltumizolāciju 50 W/m2

 

QN = 180 m2 x 50 W/m2 = 9000 W = 9 kW

Jaunbūvei ar labu izolāciju, kuras platība sastāda 180 m2, siltumpatēriņš ir 9kW. Lai nodrošinātu pastāvīgu ēkas apkuri, siltumsūknim jāatdod ēkai: 9kW x 24 st. = 216 kW/stundas

Nākošajā aprēķinu etapā jāparedz elektrības traucējumus (zudumus), jo laika periodos, kad siltumsūknis nedarbosies elektrības traucējumu dēļ, ēka pakāpeniski atdzisīs un būs nepieciešama papildus jauda, lai to sasildītu. Statistiski aprēķinos pieņemts, ka elektrība var nebūt 6 stundas diennaktī. Ēka savas inerces dēļ vēl neatdziest 2 stundas, tātad kopā paliek:
6 - 2 = 4 stundas

Lai nodrošinātu ēkas diennakts siltumpatēriņu, mūsu rīcība ir tikai 24 - 4 = 20 stundas.
216kW/st : 20st. = 10,8 kW. Tas nozīmē, ka prognozējamo elektroenerģijas traucējumu dēļ, siltumsūkņa jauda ir jāpalielina par 20%: 9 + 20% = 10,8 kW

Nākošajā aprēķinu etapā jāparedz papildus jauda karstā ūdens uzsildīšanai. Statistikas pieņemtie dati sastāda 0,15 kW uz 1 cilvēku, kas patērē 50 litrus karstā (45˚C) ūdens diennaktī. Ja mājā dzīvo ģimene no 4 cilvēkiem, siltumsūkņa jauda jāpalielina par 4 x 0,15 kW = 0,6 kW. Ja ir plānojams lielāks ūdens patēriņš vai ģimenes cilvēku skaits, siltumsūkņa jauda jāpalielina proporcionāli. Kopā piemēra aprēķins parāda, ka mājai ar platību 180m2 ar labu siltumizolāciju, 4 cilvēku ģimeni, ir nepieciešams siltumsūknis ar jaudu:
9 + 20% + 0,6 = 11,4 kW

Tiem siltumsūkņu modeļiem, kuru konstrukcijā ir paredzēti iebūvēti elektriskie teni, krīzes režīmu pārvarēšanai jaudas palielinājums elektrības traucējumu gadījumiem nav obligāts. Šī aprēķinu metode un statistiskie dati ir paņemti no siltumsūkņu apkures sistēmu projektēšanas instrukcijas, ko rekomendē siltumsūkņu un apkures katlu lielākie ražotāji. Izvēloties siltumsūkni jāpievērš loti liela uzmanība tā jaudas pareizam aprēķinam, jo nepamatoti samazināta jauda vedīs pie palielinātiem ekspluatācijas izdevumiem.

Leave a Comment