Siltumsūkņu priekšrocības

Posted by admin 17.06.2016 0 Comment(s) KLIENTA ABC,

• zemas 1 kW saražotās jaudas izmaksas
• neatkarība no pastāvīgi augošām gāzes un kurināmā izmaksām
• drošība ekspluatācijā, jo nenotiek degšanas process, kā arī netiek pieslēgta gāze
• pilnīgi automatizēts un viegli vadāms process
• nav jāizbūvē dūmvadi
• nav vajadzīga vieta kurināmā tvertnei
• nav jāveic apkopi
• var izmantot gan apkurei, gan karstā ūdens sagatošanai
• var lietot kā apkurei, tā arī dzesēšanai

Uzskatāms salīdzinājums ar citiem apkures veidiem:
 

 

Automatizācijas pakāpe

Ekspluatācijas izmaksas

Lietderības koeficients

Apkalpošana

Drošības pasākumi
 Akmeņogles  zema  zemas  augsts  vienkārša  augsti
 Malkas apkure  zema  zemas  zems  vienkārša  augsti
 Dabasgāze  augsta  vidējas  augsts  sarežģīta  augsti
 Sašķidrinātā gāze  augsta  vidējas  augsts  sarežģīta  augsti
 Granulu apkure  vidēja  vidējas  vidējs  vienkārša  vidēji
 Elektriskā apkure  augsta  augstas  augsts  -  vidēji
 Siltumsūkņu apkure  augsta zemas  augsts  -  zemi

 

Ātstāt komentāru