Siltumsūkņu priekšrocības

Posted by admin 17.06.2016 0 Comment(s) KLIENTA ABC,

• zemas 1 kW saražotās jaudas izmaksas
• neatkarība no pastāvīgi augošām gāzes un kurināmā izmaksām
• drošība ekspluatācijā, jo nenotiek degšanas process, kā arī netiek pieslēgta gāze
• pilnīgi automatizēts un viegli vadāms process
• nav jāizbūvē dūmvadi
• nav vajadzīga vieta kurināmā tvertnei
• nav jāveic apkopi
• var izmantot gan apkurei, gan karstā ūdens sagatošanai
• var lietot kā apkurei, tā arī dzesēšanai

Uzskatāms salīdzinājums ar citiem apkures veidiem:
 

 

Automatizācijas pakāpe

Ekspluatācijas izmaksas

Lietderības koeficients

Apkalpošana

Drošības pasākumi
 Akmeņogles zema zemas augsts vienkārša augsti
 Malkas apkure zema zemas zems vienkārša augsti
 Dabasgāze augsta vidējas augsts sarežģīta augsti
 Sašķidrinātā gāze augsta vidējas augsts sarežģīta augsti
 Granulu apkure vidēja vidējas vidējs vienkārša vidēji
 Elektriskā apkure augsta augstas augsts - vidēji
 Siltumsūkņu apkure augstazemas augsts - zemi

 

Leave a Comment